Junat ja rautatiet

Maailmassa on erilaisia junia, pääosin junaksi kutsutaan rautateillä kulkevaa kulkuvälinettä, johon kuuluu vaihteleva vaunujen määrä. Junilla voidaan kuljetettaa sekä matkustajia että tavaraa. Suomessa junaliikettä hoitaa VR-Yhtymä Oy, eli Valtion Rautatiet. VR on aina halunnut satsata laadukkaaseen matkustajien palveluun ja samalla linjalla yhtiö jatkaa yhä nykyään. Legendaarinen ”lättähattu-juna”, tarkoittaa Valmet -yhtiöiden vuosina 1954–1963 valmistamia Dm6 ja Dm7 -dieselmoottorivaunuja eli kiskobusseja. Kyseisiä kiskobusseja valmistettiin yhteensä 400 kappaletta. Junat keräävät paljon ystäviä iästä riippumatta.

Erityyppisiä junia

Junat voidaan jakaa erilaisiin malleihin sekä nopeutensa, että kuljetun matkan pituuden ja pysähdyspaikkojen lukumäärän mukaan. Matkustajajunat jaetaan seuraaviin malleihin.

  • Suurnopeusjuna

on juna, jota kuulee kutsuttavan myös luotijunaksi tai nuolijunaksi, tarkoittaa matkustajajunaa, joka kulkee huomattavasti nopeammin perinteiseen junaliikenteeseen verrattuna. Vanhemmilla radoilla nopeuden pitää olla vähintään 200 km/h ja uusilla, viime vuosina rakennetuilla radoilla vähintään 250 km/h.

  • Intercity

on yleiseurooppalainen kutsumanimi, joka tarkoittaa kaukoliikenteessä kulkevia junia. InterCity-juna pysähtyy ainoastaan suurimmilla juna-asemilla. British Rail -yhtiöt lanseerasivat alun perin kyseiselle junatyypille Intercity -kutsumanimen.

  • Pikajuna

on Suomen lähi- ja taajamajunaliikenteessä käytettävä nopea yhteys, joka pysähtyy normaalisti vain keskisuurilla- ja suurilla asemilla. Pikajunien asemaväli on 50–100 kilometriä. VR -yhtiöiden pikajunat merkitään aikatauluihin P-tunnuksella.

  • Taajamajuna

Taajamajunaksi kutsutaan VR:n käyttämää lyhyen matkan junatyyppiä, joka pysähtyy melkein kaikilla taajamissa sijaitsevilla väliasemilla. Taajamajunat kulkevat aina isojen asutuskeskusten välillä. Taajamajunilla on aina jatkoyhteyksiä nopeammille junille ja InterCity- sekä Pendolino-junille. Taajamajunat näkyvät aikatauluissa H-tunnuksin varustettuina.

  • Paikallisjuna

palvelee käyttäjiä julkisessa liikenteessä pysähtyen tiheästi sijoitetuille pysäkeille ja asemille, aivan samaan tapaan kuin erikoisvalmisteiset, eli tooriset piilolinssit, jotka korjaavat tavallisen taittovirheen lisäksi silmän hajataitteisuutta. Molemmat ovat siis käyttäjän saatavilla silloin, kun niitä eniten tarvitaan.

  • Matkustaja- ja tavarajunan yhdistelmä, eli autopikajuna

tarkoittaa junaa, jossa ajoneuvot lastataan niitä varten suunniteltuihin autonkuljetusvaunuihin. Sekä auton kuljettaja että auto ovat matkan keston ajan saman junan kyydissä. Käytännössä autopikajunan kyytiin pääsee auton kanssa aina vain selvin päin, eli ei milloinkaan alkoholia maistaneena. Autopikajunat Suomen oloissa ovat yöjunia, joten niihin kuuluvat myös makuuvaunut päivällä käytettävien vaunujen lisäksi.

Sotilaskuljetukset ovat Suomessa myös esimerkki matkustaja- ja tavarajunien yhdistelmistä, jolloin matkustajia kuljetetaan tavaravaunujen tyyppisissä härkävaunuissa. Kyseinen tavaravaunu sisältää makuulaverit vaunun molemmissa päissä ja keskellä vaunua sijaitsee lämmittävä kamiina.

Rautatieliikenne kuljettaa junien avulla rahtia ja matkustajia

Rautatie on käytännössä raideliikenneväylä tärkeine varusteineen, joihin kuuluvat turvalaitteet, opastimet ja sähköistys. Junien käyttämiin kulkuväyliin kuuluu kahdesta rinnakkaisesta kiskosta koostuva teräksestä valssattu raide. Rautatiekiskoilla kulkee betoninen tai puinen ratapölkkyrakenne, jonka tehtävänä on pitää raiteet normaalilla etäisyydellä toisistaan.

Rautatieliikenteen suosio maantiellä tapahtuviin kuljetuksiin verrattaessa on jatkuvasti kasvanut. Maailmalla pohditaan päivittäin suureen ilmastonmuutokseen kuuluvia tekoja ja rautatiekuljetukset ovat erittäin ympäristöystävällinen vaihtoehto suhteellisen vähäisine päästöineen.

Käytännössä rautatieliikenne kuuluu yhteen energiatehokkaimpiin tapoihin maalla tapahtuvissa tavarankuljetuksissa. Rautatiellä on kova ja tasainen pinta, jolloin junat liikkuvat vähäisen kitkan avulla.

Junamatkailu on aina kiehtonut suurta osaa ihmiskunnasta. Maailman kolme tunnetuinta ja nostalgisinta junareittiä ovat Orient Express, eli Idän pikajuna, jonka reitti kulkee euroopan halki. Toinen suosittu reitti on maailman pisin rautatieosuus, eli Trans-Siperian rata. Kolmas suosittu reitti on Central Pacific, jota pidetään syystäkin amerikkalaisen teknologian suurimpana ja huomattavimpana saavutuksena.

mts_best