Vaaralliset aineet kiskoilla

Vaaralliseksi aineeksi luokitellaan räjähdys, tartuntavaara, säteilevät, syövyttävät, tulenarat, myrkylliset aineet, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmiselle, omaisuudelle tai ympäristölle.

Suomessa junarahtina kulkee vaaralliseksi luokiteltavia aineita noin 5,2 miljoonaa tonnia. Kaikista kuljetuksista niiden osuus oli 14%. Suurin osa näistä kuljetuksista oli kolmannen luokan palavia nesteitä 52%. Seuraavaksi eniten kuljetettiin toisen luokan kaasuja ja kahdeksannen luokan syövyttäviä aineita.

Radioaktiivisen materiaalin kuljettaminen on herättänyt runsaasti huolta ja paheksuntaa. Aiempina vuosina ympäristöaktiivit pyrkivät pysäyttämään yöaikaan kulkeneita junia, joiden rahtina oli radioaktiivista ainetta.

Muun rahdin ohella on myöskin kuljetetturadioaktiivista junarahtina.

Arvioiden mukaan maailmanlaajuisesti raiteilla kulkee 20 miljoonaa kuljetusta, jotka sisältävät radioaktiivista ainetta. Kuljetettava materiaali on useasti ydinvoimalaitoksen polttoaineeksi soveltuvaa raaka-ainetta. Ydinvoimaloita on 447 maailmassa ja polttoainetta tuotetaan 31 maassa ja yhteensä 30 eri kaivoksessa. Jotka puolestaan usein sijaitsevat maassa, jossa ei ole ydinvoimalaa.

Ylen uutisoinnin mukaan Suomessa ei ole viime vuosina ollut radioaktiivisen materiaalin kuljetuksia. Miten ydinvoimaloiden polttoaine Suomalaisiin voimaloihin päätyy, jäänee mysteeriksi.

Vaarallisten aineiden kuljetuksia säädellään kansallisilla ja kansainvälisillä sopimuksilla ja lainsäädännöllä, Suomessa lainsäädännön pohjana on ollut kansainväliset RID määräykset. Sekä myöskin valtioiden välisillä keskinäisillä sopimuksilla. Kuten Suomen ja Venäjän välillä, tämä koskee myös IVY maita.

Suomessa vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä tilapäisiä sijoittamisiä valvoo Trafi.

mts_best